Započelo kreiranje dva regionalna projekta

Predstavnici četiri Nansen koordinaciona odbora (NKO) su se okupili 27. aprila 2013. godine u Jajcu kako bi započeli proces kreiranja dva regionalna projekta koji bi obuhvatili četiri opštine: Jajce, Zvornik, Bratunac i Srebrenicu.
Radi se o prvom sastanku i plan je da se održe još tri – po jedan u Srebrenici, Zvorniku i Bratuncu. Plan je da se na kraju ovog procesa dobiju dva regionalna projekta koja bi obuhvatila sve četiri opštine u kojima su aktivni NKO-i.
Sljedeći sastanak će biti održan 14. septembra 2013. godine u Bratuncu.