Follow up seminar za Fokus grupu iz Jajca

Follow up seminar za Fokus grupu iz Jajca na temu „Rad na interetničkom dijalogu u podijeljenim zajednicama“ održan je 23. februara 2013. godine u Hotelu „Turist“ u Jajcu.

Rad seminara je zvanično otvorio g-din Edin Hozan, Načelnik općine Jajce. On je izrazio spremnost da podrži aktivnosti Nansen dijalog centra Sarajevo u Jajcu.

Seminaru je prisustvovalo 11 predstavnika koji su također prisustvovali bazičnom seminaru koji je bio održan u novembru / decembru 2012. godine, u Sarajevu.

Na seminaru je dogovoreno da će članovi Fokus grupe predložiti zajedničke aktivnosti koje će biti realizirana u 2013 u saradnji sa Općinom Jajce i NDC Sarajevo usmjerene na jačanje interetničke saradnje i komunikacije među građanima ove općine.