Prateći seminar za nastavnike iz Jajca, Zvornika i Srebrenice

Nansen dijalog centar Sarajevo uz stručnu potporu Centra za kulturu mira i nenasilja "Mali korak" iz Zagreba, u periodu od 12-14. februara 2010. godine u hotelu "Terme" na Ilidži, organizovao je follow up seminar za nastavnike iz tri srednjoškolska centra sa područja opština Jajce, Zvornik i Srebrenica koji su učestvovali i u prvom bazičnom seminaru koji je održan u periodu od 13-15. novembra 2009. godine. Predavač i moderator je bila g-dja Duska Pribičević - Gelb koja je sa učesnicima ovog trodnevnog follow up seminara kroz niz sistemskih vježbi produbila znanja iz područja nenasilne komunikacije, vještine aktivnog slušanja, analize sukoba i rješenja konflikta kroz sve faze medijacije, a koja su učesnici stekli na prvom bazičnom seminaru. Ovaj seminar je realizovan uz finansijsku podršku Norveškog ministarstva inostranih poslova, a u saradnji sa srednjoškolskim centrima opština Jajce, Zvornik i Srebrenica.