Follow up seminar za Fokus grupu II iz Jajca

Follow up seminar za Fokus grupu II iz Jajca na temu „Rad na interetničkom dijalogu u podijeljenim zajednicama“ održan je 26. oktobra 2010. godine u Hotelu „Turist“ u Jajcu.

Seminaru je prisustvovalo 11 predstavnika sljedećih organizacija: Planinarsko društvo „Ćusine“, „Bioplod“, Asocijacija mladih Vinac, U.G. „Ključ nade“ Divičani, Centar za socijalni rad općine Jajce, O.K. Jajce, Izviđači MZ Mile i „EKO Pliva“.

Na seminaru je dogovoreno da će članovi fokus grupe II predložiti zajedničku aktivnost koja će biti realizirana u saradnji sa NDC Sarajevo na području općine Jajce, a koja će biti usmjerena na jačanje interetničke saradnje i komunikacije.