Follow up seminar za Fokus grupu II iz Zvornika

Follow up seminar za Fokus grupu II iz Zvornika na temu „Rad na interetničkom dijalogu u podijeljenim zajednicama“ održan je 28. oktobra 2010. godine u Motelu „Laguna“ u Zvorniku.

Seminaru je prisustvovalo 15 predstavnika  O.Š. „Desanka Maksimović“, O.Š. „Sveti Sava“, Vrtić „Naša radost“, Asocijacija za povratak, opštinske administracije, odbornika u Skupštini opštine, Odreda izviđača „Soko“, Foruma mladih SDP BiH, MZ Drinjača i NVO „Osvit“.

Na seminaru je dogovoreno da će članovi fokus grupe II predložiti zajedničke aktivnosti koja će biti realizirana u saradnji sa NDC Sarajevo na području opštine Zvornik, a koja će biti usmjerena na jačanje interetničke saradnje i komunikacije.