Follow up seminar za drugu grupu učenika Gimnazije i srednje stručne škole „Petar Kočić“ Zvornik

Nansen dijalog centar Sarajevo je u Gimnaziji i srednjoj stručnoj školi „Petar Kočić“ u Zvorniku u periodu od 26. do 28. novembra 2010. godine organizovao follow up dijalog seminar.

Učesnici su bili ista grupa učenika koja je participirala i na bazičnom dijalog seminaru održanom u periodu od 7. do 9. maja 2010. godine. Facilitator je bila g-dja Duška Pribičević Gelb iz Centra za kulturu mira i nenasilja „Mali korak“ iz Zagreba.
Tokom ovog trodnevnog seminara kroz predavanja i niz sistemskih vježbi, učesnici su usavršavali svoja znanja iz nenasilne komunikacije, aktivnog slušanja i mogućnostima i načinima rješavanja problema u školama i lokalnim zajednicama, a koja su stekli na bazičnom dijalog seminaru.
Ovaj seminar je dio projekta koji se realizuje uz finansijsku pomoć Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i u saradnji sa srednjoškolskim centrima u Jajcu, Zvorniku i Srebrenici.